نمایش نمایش

شناسه : 33581623
گزارش تصویری؛


دانشجویان دانشگاه آزاد یزد با برپایی مراسمی در ایام فاطمیه به بزرگداشت این ایام پرداختند.

عصرفرهنگ؛ 

 

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها