نمایش نمایش

شناسه : 32857771


خادمی عضو اجرایی پروژه انتقال آب خلیج فارس گفت: 6 ماهه اول سال 98 آب انتقالی خلیج فارس به چادرملو اردکان می رسد.Loading the player...فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها