نمایش نمایش

شناسه : 32490863


بافندگان شهرستان تفت که بیشتر آنها بافندگانی بودند که قالی بافی به صورت اجدادی در خانواده شان مرسوم بوده به بهانه های واهی از کمترین حق مسلم شان محروم شدند.

به گزارش عصر فرهنگ؛ بیمه قالیبافی از جمله اقداماتی بود که دولت در جهت حمایت از بافندگان قالی از چند سال پیش اجرایی کرد که در این چند سال افراد اعم از قالیباف و غیر قالیباف اقدام به دریافت کارت و در نهایت بیمه قالیبافی کردند ، همین بی سروسامانی ها باعث شد که طرح جدیدی تصویب و به اجرا در بیاید که علاوه بر بازدید دوره ای از کارگاه های قالیبافی خانگی و رسمی، میزان بافت هر دوره مطابق عرف تطبیق داده شود و اگر بافنده ای طی بازدید کارشناس مربوطه موفق به بافت در حدود متعارف نکرده بود بیمه قالیباف قطع می شود و همین شد که ترو خشک در حال سوختن باهم هستند.


تعدادی از بافندگان شهرستان تفت که بیشتر آنها بافندگانی بودند که قالی بافی به صورت اجدادی در خانواده شان مرسوم بوده به بهانه هایی همچون دیر پرداختن کرد دو سه روزه حق بیمه، مطابق تعرفه نبافتن، عدم حضور در مکان هنگامی که بازرس تامین اجتماعی برای بازدید به کارگاه آماده و...از کمترین حق مسلم شان محروم کردند و با اینکه سالها حق بیمه پرداختن کرده اند آنها را به بی حقی محکوم کرده و هیچ مبلغی از بابت پرداختی های خودشان به ایشان مسترد نکرده اند.
حال جای سوال است از مسئولین با تدبیر! هدف از این بیمه چه بوده است؟ مگر نه اینکه قصد مسئولین حمایت از بافندگان زحمت کش قالی است! پس این چه دلیل محکمی است که یک قالیباف زحمت کش که خدا می داند چگونه امورات زندگی روزمره خود را می گذارند با تعویق دو سه روزه در پرداخت حق بیمه نامش از لیست بافندگان حذف شود!


مگر بافندگی او با این تعویق دو سه روزه گره خورده است؟ بازرس تامین اجتماعی زمانی از کارگاه بازدید کرده که شخص در مسافرت بوده و دلیل و برهان ارائه کرده است یا بافنده ای که به دلیل بیماری فرزندش نتوانسته مطابق دستورالعمل ببافد، چرا باید از کمترین حقی که برایش قائل شده اید محروم شود؟ با کدام حق و انصافی او را محروم می کند؟
جالب تر از همه این که هیچ کدام از ارگان هایی که دخیل در این امر هستند پاسخ گو این مسائل نیستند! لازم است از مسئولین مربوطه اگر شخصی پاسخ گو می باشداعلام آمادگی نماید تا حداقل به کمترین این ابهامات رسیدگی شود و به این حق کشی بی صدا نسبت به زحمتکش ترین و مظلومانه ترین صنف جامعه که دستشان جز به دار قالی به جایی بند نیست و همچون غده سرطانی در حال ریشه دواند در این صنف می باشد پایان دهند.
امید است مسئولی خدا ترس پیگیر و پاسخ گو باشد.

یزد رسا

انتهای پیام/


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها