نمایش نمایش

شناسه : 32752524


قیمت تخم مرغ در یزد به شش هزار تومان کاهش یافته است.

به گزارش عصر فرهنگ؛ جدول زیر قیمت مرغ گرم و تخم مرغ در استان یزد را نشان می دهد:

لازم به ذکر است تفاوت مرغ خط یک و دو در این است که مرغ خط دو چربی گیری شده و محتویات داخل شکم آن به طور کامل خارج شده است.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها