نمایش نمایش

شناسه : 16762823


عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نامی بهتر از دولت رکود نمی توانم برای این دولت انتخاب کنم.

به گزارش عصر فرهنگ، مهرداد بذرپاش در جمع اعضای برخی از تشکلهای دانشجویی با اشاره به تصمیمات و علمکرد دولت در حوزه اقتصاد گفت: برای دولتی که افتخار خود را قیمت پایین نفت می داند و از سرمایه از دست رفته مردم به عنوان کاهش اتکا به نفت یاد می کند، تنها می توان عنوان دولت رکود را به کار برد.

وی ادامه داد: دولتی که با وجود رکود نسبتا تاریخی در همه بخشها، افزایش نقدینگی نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومانی را رکورد زده را به نظر چه نکته ای می توان درباره آن گفت؟

نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه حجم واردات دولت یازدهم از چین را باید در کتاب گینس ثبت کرد اظهار داشت: رشد قاچاق کالا که معنی دیگر آن تعطیلی تولید داخل است حدود ۲۵میلیارد تخمین زده می شود

وی با ظرح این سوال که اقدامات فوق الذکر دولت را چه می توان نامید گفت: وضعیت دولت شبیه این مثال شده است که خودگویی و خودخندی، چه مرد هنرمندی.

 

مهر


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها