نمایش نمایش

شناسه : 24361046
رئیس اداره امور سینمایی اداره ارشاد یزد:


رئیس اداره امور سینمایی اداره ارشاد یزد گفت: فیلم «یتیم خانه ایران» تا پایان فروش فیلم های روی پرده سینما های یزد اکران نمی شود.

به گزارش عصر فرهنگ، به نقل از یزدآوا، رئیس اداره امور سینمایی اداره ارشاد یزد اظهار کرد: تا زمانی که فیلم های روی پرده سینماهای یزد به فروش نرسند فیلم «یتیم خانه ایران» و دیگر فیلم های جدید اکران نمی شود.
 
فهیمه سهیلی راد افزود: اکثر فیلم های سینماهای یزد جدید می باشند و باید فروش روند و همزمان با آن سینماها باید با دفاتر پخش فیلم توافق کنند تا بر اساس زمان بندی فیلم های جدیدتر در نوبت برای پخش قرار گیرند.
 

فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها