نمایش نمایش

شناسه : 31943344
عباسی هرفته خبر داد


رئیس پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد از احداث ساختمان چند منظوره با معماری گلین در بافت تاریخی یزد خبر داد.

به گزارش عصر فرهنگ؛ طی تفاهم نامه ای سه جانبه که به امضای رییس پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد، مدیر پایگاه جهانی شهر تاریخی یزد و تولیت مسجد جامع کبیر رسید، طرفین متعهد شدند ساختمانی را با کاربری چند منظوره و با روش های نوین معماری خاک به عنوان الگو در محله مسجد جامع احداث نمایند.

دکتر محسن عباسی هرفته رییس پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد با اعلام این خبر گفت: در این تفاهم‌نامه زمین و هزینه های اجرا را هیئت حامیان مسجد جامع تامین خواهد کرد.

وی افزود: پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد، مطالعات و طراحی این بنا را مبتنی بر سنت های بومی و شیوه های نوین جهانی انجام خواهد داد و پایگاه جهانی میراث فرهنگی، ناظر بر حسن انجام طرح خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه یزد


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها