نمایش نمایش

شناسه : 27050874


افرادی که تا دیروز به خاطر نیمه تمام ماندن سخنرانی معاون روحانی فریاد وا اسلاما سر می دادند، که ای وای! حرمت مسجد ملا اسماعیل شکست، چرا در برابر شکستن حرمت مصلا، نماز جمعه و امام جمعه اردکان روزه سکوت گرفتند؟

به گزارش عصرفرهنگ به نقل از یزد رسا؛ دیماه سال جاری بود که سخنرانی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در مسجد ملا اسماعیل یزد نا تمام ماند. به گواه بسیاری از حاضران، از جمله نماینده یزد و عضو لیست امید، این اعتراضات مردمی ناشی از بیان سخنانی مخالف با وضعیت واقعی جامعه و سر دادن شعارهای همیشگی دولتی ها بود، اما عده ای که نمی خواستند پیام اعتراض مردم را بشنوند اعلام کردند این اعتراضات سازماندهی شده بوده است! البته این سوال که چطور برای بر هم زدن سخنرانی که برگزاری اش از قبل اعلام نشده بود و در وقتی غیر معمول(بین دو خطبه) برگزار شد می توان اعتراضی ساماندهی کرد، بی پاسخ ماند.

به هر حال توپخانه رسانه ای حامیان دولت با همین بهانه کودکانه دست به کار شد و در مذمت لغو سخنرانی ها، مطالب بسیاری در رسانه ها و فضای مجازی منتشر کرد. در این بین هم بودند برخی افراد مسجد نرفتهِ مسلمان ندیده که از حرمت مسجد و مصلای نماز جمعه گفتند و به خاطر شکستن این حرمت اشک تمساح ریختند. برخی هم گفتند حرمت مسجد ملا اسماعیل شکست! مسئولین هم در همین فضا با سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده، برخی از معترضان را به دادگاه کشاندند.

اما شاید خواست خدا بود که با گذشت کمتر از دو ماه میزان صداقت این عده برای مردم یزد مشخص شد. در 22 بهمن مقیمی فرماندار اردکان مانع از سخنرانی روحانی انقلابی در محل مصلای نماز جمعه اردکان شد. اما هیچ کس در سوگ شکسته شدن حرمت مصلا، نماز جمعه و امام جمعه فریاد وا اسلاما سر نداد! هیچ کس برای آزادی بیان اشک نریخت! هیچ کس از فرماندار اردکان شکایت نکرد!

مساله برای بعضی ها حرمت نماز و نماز جمعه، حرمت مسجد و مصلا، آزادی بیان نیست، مساله خودی و غیر خودی است.

احمد راعی


 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها