نمایش نمایش

شناسه : 32552178
گزارش تصویری/


تعدادی از یگان حفاظت هواپیمایی یزد در سالروز تأسیس این سپاه با اهدای گل به مسافران پرواز مقصد یزد این روز را گرامی داشتند.

به گزارش عصر فرهنگ؛ تعدادی از یگان حفاظت هواپیمایی یزد در سالروز تأسیس این سپاه با اهدای گل به مسافران پرواز مقصد یزد این روز را گرامی داشتند.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها