نمایش نمایش

شناسه : 25434426


افراد ناشناس در دانشگاه یزد برد انجمن اسلامی این مرکز را به آتش کشیدند.

به گزارش عصر فرهنگ، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد با اعلام این خبر افزود: نیمه شب جمعه فرد یا افرادی برد دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد را آتش زدند.  این برد حاوی پوسترهای برنامه های امسال انجمن مثل مناظره ها وبرنامه های فرهنگی و همچنین پوستر اردوی کبوتر حرم و پوستر بزرگ اینفوگرافیک برنامه های سال گذشته انجمن بود.

 

 

امیر رضا بشیری تاکید کرد: بنده ضمن محکوم کردن شدید این وقایع وقیحانه ودرخواست از مسئولان ذی ربط وحراست دانشگاه برای پیگیری جدی و جلوگیری از تکرار آن، اعلام میکنم که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد قوی تر و با عزم راسخ تری در مسیرخود حرکت میکند و برنامه ها وافکار خود را ادامه میدهد زیرا این دست اتفاق ها نشان دهنده درستی راه و برحق بودن افکارمان است.

وی بیان داشت: امیدوارم افراد حسود و تنگ نظر، دست از رفتار بی شرمانه خود بردارند و به فکر رشد و پیشرفت خود باشند واگر نمی توانند وقت خود را برای متوقف کردن مجموعه های در حال پیشرفت هدر ندهند که به هیچ نتیجه ای نخواهند رسید.

گفتنی است در سال 1393 نیز عده ای موتور انجمن اسلامی دانشگاه یزد را آتش زده بودند.

 


 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها