نمایش نمایش

شناسه : 24159593
پرده دیگری از رسوایی کاسبان کنسرت؛


معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از استانهای مرکزی کشور به اتهام دریافت وجوه غیرقانونی نجومی از محل برگزاری کنسرتها بازداشت شد.

به گزارش عصرفرهنگ؛ معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از استانهای مرکزی کشور به اتهام دریافت وجوه غیرقانونی نجومی از محل برگزاری کنسرتها بازداشت شد.

بر اساس این گزارش ویدیوی بدست آمده از این مدیران نقش پر رنگ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان در اتهامات را نشان می دهد.

شخصی به نام "م" نیز در این زمینه متهم است. فرد مذکور دلال و برنامه ریز کنسرتها در سراسر کشور است که به برخی مدیران فرهنگ و ارشاد وعده های پولی کلان در قبال برگزاری کنسرتها داده است.

مرصاد نیوز


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها