نمایش نمایش

شناسه : 22907612


رئیس مرکز تحقیقات آبزیان آب شور کشور گفت: از آبان سال گذشته با پیگیری ها مبنی براینکه درحومه شهرستان بافق؛ مقرر شد برنامه تولید تیلاپیا درقالب طرح ادامه پیدا کند.

به گزارش عصرفرهنگ؛ به نقل از بافق خبر، رئیس مرکز تحقیقات آبزیان آب شورکشور پیگیری انجام گرفته در مورد پرورش ماهی تیلاپیا در بافق گفت: از آبان سال گذشته با پیگیری های استاندار یزد صورت جلسه بین سازمان محیط زیست، سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقاتی علوم شیلات ایران واستانداری امضاء شد مبنی براینکه درحومه شهرستان بافق برنامه تولید تیلاپیا درقالب طرح ادامه پیدا کند.

وی در مورد نحوه توسعه تیلاپیا در بافق اظهار داشت: با برگزاری جلساتی در استانداری و سازمان شیلات کشور مجوز 10 کارگاه برای بافق اخذ شد. البته درجلسات اخیر سازمان محیط زیست نسبت به  توافقاتی که قبلا انجام شده بود متاسفانه مسیر متفاوتی را در پیش گرفت.

 این کارشناس شیلات شرایط و ظوابط جدید سازمان محیط زیست در قسمتهای مختلف تعریف کرده را غیر عملی دانست و بیان داشت: شرایط جدید ممکن است درقالب توقف کارنباشد ولی اجرایی شدن آن ممکن نیست. با توجه به اینکه بحث تولید و ورود سرمایه گزارن برای شروع کار تولید که توجیه اقتصادی دارد این ضوابط یک  ضوابط پیچیده ودست وپا گیر است.

مشائی در ادامه بیان کرد: ازنظر ما این کار به معنی نشدن است. البته با پیگیری استاندار  برای بعضی ازمواردی که  محیط زیست اعلام کرده با مقامات ارشد این سازمان در حال رایزنی و هماهنگی برای پیشرفت کار است. با اراده در استاندار وجود دارد این کار به نقطه صفر نمی رسد.

وی با ابراز اینکه ما یک مجموعه تحقیقات ماهیان آب شور هستیم بیان داشت: رسالت و کار  آن تحقیق و پژوهش روی  گونه های آبزی پروری که درشرایط آب  شور و منطقه بافق یزد و مناطق مرکزی کشور قابل تطبیق وتولید آن صرفه اقتصادی دارد را شناسایی و معرفی کند. و دست آوردهای پژوهشی مان را به بخش برنامه ریزی سازمان شیلات معرفی می کنیم.

مشائی دست آورد های این مرکز را چنین بیان کرد:  خوشبختانه تیلاپیا حدود7سال است که پروژه تحقیق و پروژه این گونه ماهی آعاز شده است. دستاوردها و تجربیات بسیار عالی بدست آمد.

رئیس مرکز تحقیقات آبزیان آب شور کشور گفت: البته تحقیقات هرگز پایان  پذیرنیست . تحقیقات همیشه برای تکمیل شدن چرخه فعالیت ها می باشد.  باید به دستاوردهایی برسیم که منجربه معرفی این ماهی به صنعت آبزی پروری شود.

وی در ادامه با اهمیت به حفظ محیط زیست افزود: پرورش تیلا پیا به نفع منطقه وسرمایه گذار با درنظرگرفتن همه ملاحضات محیط زیستی باشد. مجموعه تحقیقات وشیلات کشور به هیچ عنوان قصد تخریب محیط زیست را ندارد .

مشائی با عنوان اینکه پرورش تیلاپیای بافق تنها مرکز مجاز و رسمی کشور برای تحقیق و پرورش تیلاپیا است اظهار داشت:  متاسفانه  الان درچندین استان کشوربه طورغیررسمی با مخالفت های جدی که محیط زیست انجام می دهد شروع به این کار بدون مجوز کرده اند. که این نوع فعالیت غیرمجاز منافع ملی تهدید می کند. چون از موازین غیر رسمی ونامشخص وبدون شناسنامه هستندو احتمال بیماری آن زیاد است.

وی در پایان افزود: وقتی کاری علمی پیش نرود حتما سرمایه گذار با چالش مواجه خواهد شد. چند دوره امتحان می کند احتمال عدم موفقیت آن بسیارزیاد وغیرقابل کنترل است. درحالی که اگر تحقیقات آب شور نقاطی رامشخص کند با نظارت و دستورالعمل و برنامه علمی مطمئن و موفق خواهد بود.

انتهای پیام/عفرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها