نمایش نمایش

شناسه : 25385951
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی یزد خبر داد


معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مبلغ کل بدهی بیمه ها به بیمارستان های دولتی استان یزد 235 میلیارد و 500 میلیون تومان تا شهریورماه امسال است.

به گزارش عصر فرهنگ،  معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در گفتگو با خبرنگار یزد آوا بابیان اینکه مبلغ کل بدهی بیمه ها به بیمارستان های دولتی استان یزد 235 میلیارد و 500 میلیون تومان تا شهریورماه امسال است گفت: چنانچه بدهی مهر و آبان را نیز به صورت تقریبی در نظر بگیریم به 250 میلیارد تو مان نیز خواهد رسید.

محمدرضا وفایی نسب اظهار کرد: بیشترین بدهی را بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی به ترتیب مبلغ 104 میلیارد و 200 میلیون تومان و 125 میلیارد و 400 میلیون تومان دارند و نیروهای مسلح و کمیته امداد به ترتیب5 میلیارد و 100 میلیون تومان و 800 میلیون تومان به بیمارستان های یزد بدهی دارند.

وی بابیان اینکه نیروهای مسلح و کمیته امداد بدهی از سال 94 ندارند؛ از دیگر بیمه ها خواست حداقل معوقه مربوط به سال 94 خود را هر چه زودتر پرداخت کنند.

دکتر وفایی نسب اذعان کرد: بیمه ها به بیمارستان های دولتی بدهکاری زیادی دارند و در خصوص بیمارستان های خصوصی به دلیل عدم ارتباط به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اطلاع چندانی نداریم اما باخبریم که این بیمارستان ها طلبی از بیمه ها مربوط به سال 94 ندارند و همه مبالغ پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: بعد از طرح تحول نظام سلامت، بیمار فقط 6 درصد هزینه های درمان را پرداخت می کند و بقیه هزینه ها باید از طریق بیمه ها پرداخت شود و این عدم پرداخت به موقع مبالغ درمان تبعات زیادی دارد و باعث آسیب رسیدن به چرخه درمان می شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: در پی عدم پرداخت هزینه ها از سوی بیمه، بیمارستان توان پرداخت به موقع حقوق پزشک، پرستار و کارمندان خود را ندارد و این باعث ایجاد دغدغه برای پرسنل و به تبع آن عدم ارائه خدمات مناسب به بیمار می شود.

دکتر وفایی نسب اذعان کرد: به زور التماس در حال حاضر از شرکت های دارویی، دارو تهیه می کنیم و در آینده ای نزدیک در لیست تحریم این شرکت ها قرار می گیریم و اگر چنین شود مجبوریم به بیمار بگوییم از بیرون دارو تهیه کند و این موضوع در خصوص تجهیزات و لوازم پزشکی نیز صدق می کند و اگر بیمار مجبور شود از بیرون این موارد را تهیه کند هیچ تضمینی در خصوص سلامت و معتبر بودن داروها و لوازم پزشکی وجود ندارد.

وی افزود: مدیر بیمارستان و کادر مدیریتی به جای ارتقا و بهبود عملکرد بیمارستان ها باید دائم برای قطع نشدن آب و برق و گاز و پرداخت بدهی به دیگر طلبکاران چانه زنی کنند.

دکتر وفایی نسب تاکید کرد: تاکنون هیچ بیماری برای تهیه لوازم پزشکی و دارو به بیرون از بیمارستان فرستاده نشده و در کیفیت خدمات توسط پزشکان و پرستاران خدشه ای وارد نشده اما اگر سازمان های بیمه گر به روند خود ادامه دهند حتما به چرخه درمان صدمه می زنند.

انتهای پیام/ک


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها