نمایش نمایش

شناسه : 24272877


مدیر روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان یزد گفت: 15 درصد از مطالبات گندم کاران استان یزد به ارزش 43 میلیارد ریال باقی مانده است.

به گزارش عصرفرهنگ؛  مدیر روابط عمومی شرکت غله و خدمات بازرگانی استان یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، اظهار کرد: تاکنون 85 درصد مطالبات گندم کاران استان یزد به مبلغ حدود 230 میلیارد ریال پرداخت شده است.

مجتبی امیری با بیان اینکه گندم امسال به ازای هر کیلوگرم  به نرخ مصوب 12 هزار و 705 ریال خریداری شد، خاطرنشان کرد: 15 درصد مابقی مطالبات کشاورزان استان به ارزش 43 میلیارد ریال بنا به قول دولتمردان از طریق فروش اوراق مرابحه اسلامی تا هفته آینده پرداخت می‌شود

وی گفت: امسال 21 هزار و 300 تن گندم از کشاورزان یزدی به صورت تضمینی به ارزش 273 میلیارد ریال خریداری شد که این میزان نسبت به سال گذشته که  15 هزارتن بود، با 30 درصد افزایش مواجه بوده است.

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها