نمایش نمایش

شناسه : 33281976
عضو شورای شهر یزد خبر داد


جورابی با اشاره به نظرسنجی از شهروندان یزدی برای تعیین هزینه کرد بودجه شهری در سال 97 گفت: اکثراً نظر مردم بر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی بوده است، لذا جهت گیری شورای شهر هم بیشتر به سمت این فعالیت ها تنظیم شده است.

الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد در مصاحبه با  عصر فرهنگ ضمن اشاره به انجام نظر سنجی از شهروندان یزدی برای تعیین اولویت های بودجه سال 97 گفت: اکثراً نظر مردم بر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی بوده است، لذا جهت گیری شورای شهر هم بیشتر به سمت این فعالیت ها تنظیم شده و بودجه های عمرانی کمتر است.

وی همچنین در پاسخ به درخواست های مردمی برای حذف تبصره قبوض آب گفت: اعضای شورای شهر یزد برای حل این مشکل جلسات متعددی باعلی اسلامی مدیر عامل آب و فاضلاب شهری یزد و محمدمهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد برگزار کرده اند اما هنوز تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است.

وی همچنین از بررسی حقوقی این مصوبه توسط جعفری و قضاوتی مشاوران حقوقی شورای شهر یزد خبر داد.
انتهای پیام/


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها