نمایش نمایش

شناسه : 32940069


جشن دوقلوها چند قلوها در اردکان برگزار شد.

به گزارش عصر فرهنگ؛ به نقل از اردکان گويا؛ جشن دوقلو و چندقلوهاي اردکان با حضور مسئولين استان و شهرستان در سالن  دانشگاه شهيد بهشتي اردکان برگزار شد.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها