نمایش نمایش

شناسه : 32858130


یادواره سردار شهید محمدعلی الله دادی و شهدای تیپ ادوات لشکر ۴۱ ثارالله در شهر پاریز کرمان برگزار شد.

به گزارش عصر فرهنگ؛ یادواره سردار شهید محمدعلی الله دادی و شهدای تیپ ادوات لشکر ۴۱ ثارالله در شهر پاریز  کرمان برگزار شد.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها