نمایش نمایش

شناسه : 15279385
بدون شرح؛


اخیرا ویدئویی در سایت آپارات منتشر شده که دخترکی بی حجاب با تقلید از اخبار رسانه ملی و حتی «سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش»! به ارائه گزارشی از تمرین افراد برای حضور در مسابقه ای عجیب می پردازد.

به گزارش عصر فرهنگ، در سایه بی توجهی مسئولین فرهنگی کشور چند صباحی است خودنمایی به هر شیوه ای در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی باب شده است. افرادی که برای خود نمایی از این روش استفاده می کنند گاه به شیوه های عجیبی متوسل می شوند که سایت آپارات هم با استفاده از این فرصت اقدام به برگزاری مسابقه ای به نام «اعجوبه ها» کرده است.

شرکت کنندگان در این مسابقات ویدوئوهای کارهای عجیب خود در زمینه های مختلف را ارسال کرده و امتیاز می گیرند. در همین راستا اخیرا ویدئویی در این سایت منتشر شده که دخترکی بی حجاب با تقلید از اخبار رسانه ملی و حتی «سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش» ! به ارائه گزارشی از تمرین افراد برای حضور در این مسابقه می پردازد.

البته مقصر را نباید در بین گردانندگان سایت آپارات و حتی سازندگان ویدئوی فوق جست و جو کرد. مقصر مسئولین متولی فرهنگ هستند که این میل به خودنمایی، مانور اشرافیت و تجمل و ترویج بی حجابی را نه آسیب شناسی کرده اند و نه برایش چاره اندیشی کرده اند.

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها