نمایش نمایش

شناسه : 31431839


فرآوری پسته در ترمینال های مخصوص در نقاط مختلف شهرستان تفت انجام می شود.

به گزارش عصرفرهنگ؛ به نقل از یزد رسا، کشاورزان پس از برداشت محصول پسته آن را به ترمینال های فرآوری پسته می برند؛ در این مرحله پسته بعد از پوست کنی، تفکیک و خشک می شود.

فصل برداشت پسته در شهرستان تفت از اوایل مهرماه آغاز و تا اواسط آبان ماه ادامه خواهد داشت.

تفت یکی از قطب های تولید پسته استان یزد به شمار می رود و اکثر تولید پسته این شهرستان از بخش گاریزات و نیر است.

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها