نمایش نمایش

شناسه : 28100620


دولخ یا همان گردوخاک رخدادی طبیعی است که به گفته مسئولان غیر قابل مهار است که مردم کویر نشین به وجود آن ها عادت کرده اند و شکایتی نسبت به آن ندارند.

به گزارش عصرفرهنگ به نقل از یزد رسا؛ دولخ یا همان گردوخاک رخدادی طبیعی است که به گفته مسئولان غیر قابل مهار! است که مردم کویر نشین به وجود آن ها عادت کرده اند و شکایتی نسبت به آن ندارند.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها