نمایش نمایش

شناسه : 28850385


آخر چرا نمی فهمند آبمیوه گیری که سانتریفیوژ نیست تا بشود راحت تهش را دستمال کشید.

به گزارش عصرفرهنگ به نقل ازیزدرسا؛ بار دیگر قلم به دستان مزدور، دست به خشاب کلمات بردند تا تدبیر و امید را در اذهان دانشجویان بانشاط خدشه دار کنند.
اصلا کجای دنیا مسمومیت یک عده دانشجوی عزیز، ارزش خبری دارد. اینجانب وظیفه خود میدانم برای مبارزه با تشویش افکار عمومی و خصوصی و جلوگیری از حضور پر شور جوانان دانشجو در انتخابات میلی متری پیش رو احتراما موارد زیر را در قالب مشت محکمی به دهان یاوه گویان تقدیم کنم:
 
۱.این حادثه معمولی احتمالاسورپرایزی برای روز جوان است.
 
۲.تمرین اشتغال زایی اورژانسی است. چون هرکس یک ساعت مشغول کمک بوده، الان شاغل حساب میشود.علی برکت الله
 
۳.حتی تا رفقای مسموم مرخص نشده اند می تواند به پشتوانه همین اشتغال برود خواستگاری.
 
۴. از کجا معلوم، شاید عده ای در اثر جشن های پرشور دانشجویی به مناسبت روز جوان،گرفتار عذاب الهی شده اند.
 
۵. آقای پرزیدنت مخالف فرستادن زورکی  مردم به بهشت بوده اند. دلیلی ندارد مخالف فرستادن اجباری افراد به اورژانس باشند.
 
۶.طالبی یک میوه فصل مناسب برای افزایش نشاط و امید است که قطعا با واکنش های داعشی مخالفان امید همراه بوده و هست.
 
۷.ممکن است وسایل آبمیوه گیری را گربه شور کرده باشند که طبیعی است. آخر چرا نمی فهمند آبمیوه گیری که سانتریفیوژ نیست تا بشود راحت تهش را دستمال کشید.
 
۹. تا خبرسازی بعدی یا عذاب الهی دیگر، شما را به بازدید اخبار دیگر تلگرامی دعوت می کنم.
 
۱۰. تا یادم نرفته بگویم دوستان بیمه بوده اند.

فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها