نمایش نمایش

شناسه : 14347538


فاطمه آلیا با تاکید بر اینکه برخی دیگر از نمایندگان هم اعلام داشتند که این جاسوس با آنها تماس گرفته اما آنها با وی مصاحبه نکردند، افزود: انتخاب این فرد برای انجام مصاحبه با نمایندگان مجلس و دادن ماموریت گفتگو به وی حساب شده و کاملا برنامه ریزی شده است.

به گزارش عصر فرهنگ، نماینده تهران در مجلس از تماسهای مشکوک مسیح علی نژاد جاسوس خبرنگار نما با نمایندگان در آستانه مذاکرات خبر داد و گفت: تلفنی که این جاسوس با نمایندگان تماس می گیرد، شماره ۱۲۳ بر روی گوشی می افتد که این شماره مربوط به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی است.

فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تماسهای مشکوک و مکرر به تلفن همراه اش در آستانه مذاکرات هسته ای گفت: اخیرا مرتب و مکررا با تلفن اینجانب تماس گرفته می شد که فقط شماره «۰۰۹۸۱۲۳» بر روی صفحه گوشی ام می افتاد.

وی با بیان اینکه « ۰۰۹۸» کد ایران است، افزود: این تماسها در طول چند روز و هر روز هم چند بار ادامه داشت که اینجانب یک بار به شماره ۱۲۳ تماس گرفتم که متوجه شدم این شماره مربوط به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی است.

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: روز بعد که با این شماره با من تماس گرفته شد فکر کردم سازمان بهزیستی است و تلفن را جواب دادم اما فردی که با من صحبت می کرد گفت که من خبرنگار و مسیح علی نژاد هستم.

آلیا با بیان اینکه از سوابق کاری این فرد تحت پوشش خبرنگار در مجلس مطلع بودم و با وی مصاحبه نکردم، اضافه کرد: وی از من خواست تا بعنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص مذاکرات هسته ای اظهار نظر کنم. این فرد فراری و پناهنده به غرب است و حتما ماموریتی داشته که در آستانه مذاکرات با نمایندگان گفتگو بگیرد و جالب است که اطلاعات غلطی هم دارد چرا که من عضو این کمیسیون نیستم.

وی با تاکید بر اینکه برخی دیگر از نمایندگان هم اعلام داشتند که این جاسوس با آنها تماس گرفته اما آنها با وی مصاحبه نکردند، افزود: انتخاب این فرد برای انجام مصاحبه با نمایندگان مجلس و دادن ماموریت گفتگو به وی حساب شده و کاملا برنامه ریزی شده است.

نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: ماموریت این فرد طوری طراحی شده که وی وقتی تماسی با داخل کشور برقرار می کند شماره ای که بر روی گوشی تلفن می افتد شماره داخل کشور باشد و مخاطب فکر نمی کند که وی در خارج از کشور حضور دارد. ضمن اینکه وی فارسی صحبت می کند و هیچ وقت نمی گوید که از خارج تماس می گیرد بلکه همواره خود را خبرنگار معرفی می کند و می گوید من مسیح علی نژاد هستم.

آلیا با تاکید بر اینکه مسئولین امر باید پیگیری کنند که چطور این جاسوس در خارج از کشور تماس می گیرد اما شماره داخل کشور بر روی گوشی نمایان می شود، تصریح کرد: اگر کسی از سوابق این فرد مطلع نباشد، در دامش می افتد اما ما چون از نحوه فعالیت وی در مجلس ششم و هفتم مطلع هستیم با وی مصاحبه نکردیم.

وی با بیان اینکه قبلا هم این جاسوس چند بار با وی تماس گرفت، خاطرنشان کرد: چون از هویت این فرد مطلع بودم هیچ وقت با وی مصاحبه نکردم اما وی به تلاشهای مذبوحانه جاسوسی خود ادامه می دهد تا شاید چیزی نصیبش شود.

مسیح علی نژاد جاسوس خبرنگار نما است که در مجلس ششم و اوایل مجلس هفتم برای روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایلنا کار می کرد و سپس با کشف حجاب به غرب پناهنده شد و به جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی بیگانگان مشغول شد.
منبع: افکار


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها