نمایش نمایش

شناسه : 32348624
وزیر نیرو:


اردکانیان روند اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس به استان های کرمان و یزد را تشریح کرد.

به گزارش عصر فرهنگ؛ رضا اردکانیان با حضور در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در خصوص بررسی مشکلات آب شهرک های صنعتی استان کرمان و بحث انتقال آب از خلیج فارس به این استان عنوان کرد: در کشور با طرح های ناموفق زود بازده مواجه هستیم، این کارها از جمله اقداماتی است که مرتب در کشور صورت می گیرد، بنابراین باید بدون بحث و قضاوت کاری کنیم که سرمایه های کشور به هدر نرود.

وزیر نیرو در ادامه با تاکید براینکه این وزاتخانه مرجعیت کارشناسی خود را حفظ خواهد کرد، در خصوص طرح انتقال آب خلیج فارس به استان های یزد و کرمان گفت: طرح انتقال آب از خلیج فارس تنظیم شده که مطابق آن، شرکت تامین انتقال آب خلیج فارس به عنوان سرمایه گذار خصوصی عهده دار اجرای آن شده است.

وی توضیح داد: تامین بخشی از آب و سهم شرکت ها از جمله شرکت گل گهر، مس ایران، چادر ملو و بخش های مصرف شرب آب تعیین و مجموعه آن 350 میلیون متر مربع در سال مشخص شد. همچنین فاز اول طرح انتقال آب، نمک زدایی  150 میلیون متر مربع در سال انجام می شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: در فاز دوم نیز برداشت و نمک زدایی 200 میلیون متر مربع در سال خواهد بود و مطابق دستور العمل مشخص شده، مجوز برداشت آب در فاز یک از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست صادر شده و از برداشت و نمک زدایی 150 میلیون مترمربع آب، 50 میلیون متربع به آب شرب استان های کرمان، یزد و هرمزگان اختصاص خواهد یافت.

اردکانیان بیان داشت که 10 درصد از حجم آب انتقال یافته نیز برای شرب و بهداشت روستاهای مسیر انتقال آب به کرمان تخصیص پیدا می کند.

وزیر با اشاره به برخی مخالفت ها در زمینه انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان و یزد به جهت آسیب رسانی به محیط زیست، تاکید کرد: سازمان حفاظت از محیط زیست مسئول صدور مجوز از نگاه زیست محیطی است و در مرحله نخست، مجوز فاز اول را صادر کرده است و بعد از اجرا و بهره برداری، وضعیت محیط زیست منطقه مورد ارزیابی قرار می گیرد و اگر آسیبی به محیط زیست وارد نشود، مجوزهای فاز بعدی را صادر می کند.

اردکانیان در خاتمه عنوان کرد: تمام منابع مالی مورد نیاز برای انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان و یزد بر عهده سرمایه گذار خصوصی است و دولت هیچ منبع مالی را برای آن در نظر نخواهد گرفت.

خانه ملت


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها