نمایش نمایش

شناسه : 25157129
دبیر تشکل دانشجویان عدالتخواه یزد مطرح کرد


دبیر تشکل دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد گفت: وظیفه جنبش دانشجویی این است که حلقه واسطی بین امام و امت باشد. یعنی حرف امام جامعه را بگیرد و برای توده های مردم تبیین کند.

دبیر تشکل دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فرهنگیان یزد در مصاحبه با عصر فرهنگ اظهار کرد: جنبش عدالتخواه دانشجویی همانطور که از اسم آن نیز مشخص است جنبشی در راستای بسط عدالت اجتماعی در جامعه است.

زهیر حاجی حسینی عدالتخواهی را هدف والای انقلاب اسلامی توصیف کرد و افزود: هر انقلابی در طول تاریخ در اعتراض به یک بی عدالتی و با هدف پیاده کردن عدالت اجتماعی در جوامع شکل گرفته است. از طرفی تاکیدات رهبر انقلاب در این حوزه همچنان که ایشان دهه کنونی را  دهه عدالت و پیشرفت نام نهاده و چندین بار تاکید فرموده اند که «لبِّ انتظار ما از دانشجویان عدالتخواهی است» منجر به ایجاد جنبش عدالتخواه دانشجویی شده است.

وی تاکید کرد: جنبش عدالتخواه حدود دو سال است که در دانشگاه فرهنگیان فعالیت دارد و در این مدت اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.

حاجی حسینی ادامه داد: چون عدالتخواهی به تعبیر رهبر انقلاب مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است برنامه هایی که تا کنون داشتیم با تاکید بر این رهنمودها و پیام های رهبری نظیر پیام به مسئولین برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته است.

این فعال دانشجویی گفت: جدای از فعالیت در دانشگاه فرهنگیان، برنامه های اطلاع رسانی عمومی نیز توسط این جنبش برگزار شده است. مثلاً غرفه ای در حاشیه نماز جمعه یزد با موضوع برجام و عنوان «کدام استقلال؟ کدام پیروزی؟» برپا شد که استقبال خوب مردم را در پی داشت. و نهایتاً هم به تظاهرات خیابانی نمازگزاران منجر شد.

وی با اشاره به وظایف جنبش های دانشجویی ابراز داشت: وظیفه جنبش دانشجویی این است که حلقه واسطی بین امام و امت باشد. یعنی حرف امام جامعه را بگیرد و برای توده های مردم تبیین کند. این هدف محقق نمی شود مگر اینکه دانشجویان با توده های مردم در ارتباط باشد، پیگر مسائل آنها باشد و جدای از مردم نباشد. به قول معروف پشت درهای بسته برای مردم تصمیم نگیرد.

حاجی حسینی در پایان تاکید کرد: جنبش دانشجویی چون میخواهد حلقه واسطی بین امام و امت باشد به این معنی که امام فرمان بدهد و جنبش دانشجویی آن را برای اجرا به امت برساند، باید پیگیر مسائلی که مردم با آن درگیر هستند نظیر فقر و فساد باشد.

 


 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها