نمایش نمایش

شناسه : 32856847


جناب واعظی مدیر دفتر رئیس جمهور محترم روز جمعه در دانشگاه امام صادق در خلال فرافکنی ها در پاسخ به ناکارآمدی ها، چند بار از روزنامه جوان و کیهان نام برده اند که دولت را می آزارند.

به گزارش عصر فرهنگ؛ عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه جوان در کانال تلگرام خود نوشت:

جناب واعظی مدیر دفتر رئیس جمهور محترم روز جمعه در دانشگاه امام صادق در خلال فرافکنی ها در پاسخ به ناکارآمدی ها، چند بار از روزنامه جوان و کیهان نام برده اند که دولت را می آزارند.

جناب ایشان حتما می دانند که دولت راستگویان و طرفدار نقد-حتی معصومین- تمام راههای مادی و غیر مادی  را برای تعطیلی روزنامه جوان طی کرده است که اینجا  آن اقدامات را نمی شماریم. اما اجازه دهید" کلا تعطیل "نشود بلکه به" تقریبا تعطیل "رضایت دهید.

به ایشان و رئیس جمهور محترم صادقانه عرض می کنیم که با زه بین دنبال اقدام عملی مثبت دولت می گردیم که با" امید "آن را معنا  دهی کنیم .اما کمتر پیدا می کنم.ایشان اقداماتی که برای مردم انجام می دهند(نه قرار است انجام شود) را مستند بفرستند تا به عرض ملت" منتظر پسا برجام" برسانیم.

بخشی ازمحتوای روزنامه های همسو با دولت درگیر این مساله است که واعظی "رئیس جمهور شماره 2" است یا معاون اول دولت؟. بخشی از انرژی دولت هم در حال تلف شدن در این منازعه است. تاوان آن را باید جوان و کیهان پرداخت کنند؟ اینکه از یک خبر برداشت نقد کنیم یا تخریب به خود خبر بستگی ندارد بلکه جایگاه و پایگاه اجتماعی نقد شوند مبنای معنادهی به آن است.

انتهای پیام/


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها