نمایش نمایش

شناسه : 22773115


شب گذشته کارگر یکی از کارخانجات کاشی و سرامیک میبد در اثر خودکشی جان سپرد.

به گزارش عصرفرهنگ؛ به نقل از"میبدخبر"،این فرد میانسال دارای ۱۷ سال سابقه کار بوده و از بیماری جسمی نیز رنج می برده.

این فرد شب گذشته با حلق آویز شدن از پنکه سقفی به زندگی خود پایان داد.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها