نمایش نمایش

شناسه : 17916822
بذرپاش:


وزارت نفت از ارسال اسناد فساد کرسنت به لاهه خودداری کرد.این عدم همکاری با دادگاه بین المللی به منزله یک زیان زیاد بر ایران است که حدود سالی یک میلیارد دلار طی ده سال تحمیل شده است.

فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها