نمایش نمایش

شناسه : 29231433


دو شمشیرباز یزدی در مسابقات جهانی با همتایان روس خود از فردا به رقابت با شمشیر بازان برتر جهان خواهند پرداخت.

به گزارش یزدرسا؛ محمد فتوحی و نجمه سازنجیان سابریست های جوان یزدی بعد از برگزاری اردوی مشترک پنج روزه با همتایان روس خود از فردا به رقابت با شمشیربازان برتر جهان خواهند پرداخت.

محمد فتوحی و نجمه سازنجیان سابریست های جوان یزدی بعد از برگزاری اردوی مشترک پنج روزه با همتایان روس خود از فردا به رقابت با شمشیربازان برتر جهان خواهند پرداخت.

گفتنی است در بخش مردان ١٤٦و در بخش بانوان ١٤٢شمشیر باز حضور دارند.

انتهای پیام/ ی

باشگاه خبرنگار


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها