نمایش نمایش

شناسه : 24756977
مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان؛


ایجاد شغل برای بانوان پیشکش؛ تدبیری بیاندیشید که نرخ بیکاری آن هم در استان صنعتی یزد با این همه معدن و کارخانه نساجی و کاشی و سرامیک با این سرعت پیش نرود.

به گزارش عصر فرهنگ، در خبرها داشتیم نرخ بیکاری در یزد از 6.7 درصد در سال 93 به 12.4 درصد در پایان سال 94 رسیده است. یعنی طبق آمار خود دولت بیکاری در یزد طی یکسال دو برابر شده و یزد هم به جمع 24 استان با نرخ بیکاری دو رقمی پیوست!
با خواندن این خبر یاد سخنان آن بانوی مسئولی افتادم که در حول و ولع اشتغال بانوان گفته بود: «مسئولیت خانه‌داری و مراقبت از فرزندان از موانع مشارکت زنان در اجتماع و سیاست هستند.»
اینکه هنوز فردی ارزش مساله فرزندآوری و حفظ بنیان خانواده را نمی داند، موضوع بحث نیست. اینکه مسئول عالی رتبه دولتی از درک این نکته که اگر خانه داری، فرزندآوری و مراقبت از فرزند نباشد اصولاً اجتماعی وجود ندارد که ایشان نگران مشارکت بانوان در آن اجتماع باشند، هم موضوع بحث نیست. به اینکه بهره کشی استثمارگونه از زنان در مقابل چندرغاز درآمد، بیشتر از هر عامل دیگری باعث فرار بانوان از تن دادن به هر نوع اشتغالی می شود هم کاری نداریم.
شاید مسئولان دولتی آگاهانه از اقرار به این واقعیت که علت آمار پائین اشتغال بانوان، نابودی صنایع و رکود ویرانگر است گریزانند. وقتی آمار بیکاری با شاهکار دولتمردان در بین مردان سرپرست خانوار در یک سال دو برابر می شود، فکر ایجاد اشتغال برای زنان بسیار غیر واقعی به نظر می رسد.
کاش مسئولین به جای هم نوایی با بیگانگانی که عمدتاً با هدف ویران کردن جمعیت کشور و نابودی حکومت شیعه در ایران، کانون خانواده را با انواع دسیسه ها هدف گرفته اند، اندکی هم بازی های سیاسی را کنار گذاشته و به ضعف خود اعتراف می کردند. اینکه بانوان اشتغال کمی دارند بیشتر از تفکرات منفعت طلبانه کارفرمایان، تعطیلی کارخانجات و عدم تناسب برخی مشاغل با روح زنان ناشی می شود نه تعهد آنان برای ایفای نقش مادری!
عقل و منطق حکم می کند اگر تلاشی برای اشتغال می شود، مردان که وظیفه تامین معاش یک خانواده را بر عهده دارند در اولویت باشند.
از همه این ها بگذریم، ایجاد شغل پیشکش تدبیری بیاندیشید که نرخ بیکاری آن هم در استان صنعتی یزد با این همه معدن و کارخانه نساجی و کاشی و سرامیک با این سرعت پیش نرود.
محمد زارع زاده
 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها