نمایش نمایش

شناسه : 24304337


مراقب باشید در دعواهای سیاسی از انصاف دور نشویم و شایستگی همه مردم، مسئولان و مدیران را فراموش نکنیم.

 عصرفرهنگ؛ اخیراً شنیده شده بعضی ها شایستگی بعضی دیگر را زیر سوال برده اند. از آنجا که این اقدام بسیار ناجوانمردانه و به دور از انصاف است بر خود لازم دیدم نکاتی را یادآوری کنیم.
اولاً؛ اینکه یک نفر با معدل 12 و پنج صدم، آنهم قبولی شهریور، آن هم از دانشگاه پولی دارقوزآباد سفلی واحد قشنگ تپه بیاید و یک پست مهم در یزد بگیرد و اینجا برو بیایی برای خودش راه بیاندازد به قدر کافی نشان دهندگی شایستگی های ذاتی وی هست!
ثانیاً؛ اینکه بعضی ها می توانند خانوادگی مدیریت کنند هم اصلاً اصل اثبات شده ای است. در همین استان یزد کم زن و شوهر و برادر مدیر و مدبر نداریم! این ها همه شایستگی های خانوادگی است.

ثالثاً؛ اینکه بتوانی سه سال و اندی متقاضیان مسکن مهر را در اشکذر با وعده بپیچانی، هر هفته پیگیر جاده بافق باشی تا بالاخره مردم خودشان راه را ببندند و به عبارت دیگر پای کار بیایند کم شایستگی نیست.
رابعاً؛ اینکه در وقت اداری، کارمندان اداره برای برگزاری جشن تولد آقا یا خانم رئیس کار را تعطیل کنند، نشان از مدیریت برجسته ای دارد که می تواند بدون حضور پرسنل و کارمندان، امور ارباب رجوع را رفع و رجوع کند. باید این همه شایستگی را صادر کرد!
خامساً؛ قلم دادن به دست افرادی که تا دیروز اختناق می کردند، یا نه قلم دادن به دست افرادی که در فتنه های 78 و 88 سابقه حضور دارند و تبدیل آنها به یک مدافع، اگر اسمش شایستگی نیست، پس چیست؟!
سادساً؛ متاسفانه یکی از اسوه های شایسته سالاری اخیراً رفته و فرد شایسته دیگری به جایش سرپرست شده، فلهذا نمی توانیم از ایشان مثال بزنیم!!
 از همه اینها هم که بگذریم اینکه در استان نباشی و استان خودش برای خودش اداره شود هم نشان دهنده شایستگی مردم و بقیه مسئولان است. کلاً یک عده شایسته دور هم جمع شده ایم.

هادِرباش


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها