نمایش نمایش

شناسه : 23664806
اعترضات دانشجویان بالا گرفت


به دنبال اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدان پاکنژاد یزد در خصوص پرداخت مبالغی تحت عنوان خیریه به دانشگاه، این دانشجویان متن شکوائیه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب یزد ارسال کردند.

به گزارش عصرفرهنگ؛ به دنبال اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدان پاکنژاد یزد در خصوص پرداخت مبالغی تحت عنوان خیریه به دانشگاه، این دانشجویان متن شکوائیه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب یزد ارسال کردند.

 

متن این شکوائیه بدین شرح است:

و دستور معاونت دادستانی در جوابیه این شکوائیه نیز بدین شرح است:

 

منبع: خبرگزاری دانشجو


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها