نمایش نمایش

شناسه : 25830397
درخواستی از علما و حوزه علمیه یزد؛


مسئول کانون جوانان رضوی در اعتراض به اتفاقات و رخدادهای ضد ارزشی اخیر در یزد گفت:با این وضعیت فقط از دارالعباده اسمش می ماند.Loading the player...فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها