نمایش نمایش

شناسه : 13117033
گفت و شنود؛


سایتی که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی قبل آنرا «سایت جیره خوار» نامیده بود، در تازه ترین حرکت خود از «سخنرانی سه مقام سپاه در جمع هیئت های انصار در حسینیه متعلق به دولت!» انتقاد کرده است.

عصر فرهنگ،

گفت: سایتی که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس چندی قبل آنرا «سایت جیره خوار» نامیده بود، در تازه ترین حرکت خود از «سخنرانی سه مقام سپاه در جمع هیئت های انصار در حسینیه متعلق به دولت!» انتقاد کرده است.

 

گفتم: یعنی انتظار داشتند در روز پاسدار، جانباز و آزاده جلسه ای برگزار شود و غیر از نمایندگان این اقشار صحبت کنند؟ شاید می خواستند هر «هیات نرفته، مسجد ندیده»ای دعوت شود تا باب میلشان باشد. شاید هم از آنجا که بد عادت شده اند می خواستند میلاد سرداران کربلا هم بهانه ای برای تجلیل از آنها شود.

 

گفت: تازه ادعا دارند مسجد ارگ مسجدی دولتی است! می گویند وقف دولت و به طور مشخص فرمانداری هم شده است!

 

گفتم: چطور وقف است که متعلق به دولت شده است؟ شاید هم چون تا قبل از این در آبروریزی در تدفین شهدا و اتهام زنی به آیت الله ناصری بسیار از مدیر کل میراث هزینه کرده اند، خواستند این بار توپ را به زمین فرماندار بیاندازند.

 

گفت: به این بندگان خدا گفته اند باید تخریب کنید آن ها هم اطاعت کرده اند، حتی در این کار به قدری دستپاچه بوده اند که فرق استاد محمد رضا شایق را با مهدی شایق مادح جلسه هم فراموش کرده اند!

 

گفتم: قرار شد چند آدم ناشی یخچالی را به طبقه پنجم یک ساختمان منتقل کنند. بعد از این که با تلاش بسیار به میانه راه رسیدند، یکی از آن ها گفت: بگذارید سر و گوشی آب دهم. رفت و برگشت و گفت: یک خبر خوب دارم، یک خبر بد. خبر خوب این که در انجام ماموریت محوله موفق شدیم و فقط یک طبقه باقی مانده است ، خبر بد اینکه ساختمان را اشتباه آمده ایم!


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها