نمایش نمایش

شناسه : 18330108


انتخابات مجلس خبرگان به لحاظ وظیفه ای که بر عهده آن نهاده شده است از اهمیت بالاتری نسبت به سایر انتخابات ها برخوردار است. هر چند تا کنون به علت وجهه مذهبی نامزدهای خبرگان این انتخابات با حواشی و جنجال کمتری همراه بوده است.

به گزارش عصر فرهنگ؛ مردم ایران به برکت انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی تا کنون به صورت میانگین سالانه در یک انتخابات شرکت کرده اند. در این میان انتخابات مجلس خبرگان به لحاظ وظیفه ای که بر عهده آن نهاده شده است از اهمیت بالاتری نسبت به سایر انتخابات ها برخوردار است. هر چند تا کنون به علت وجهه مذهبی نامزدهای خبرگان این انتخابات با حواشی و جنجال کمتری همراه بوده است.
امسال هم برگزاری همزمان انتخابات مجلس و خبرگان بیش از پیش بر مجلس خبرگان سایه افکنده است. ولی با توجه به اهمیت بالای خبرگان و طمع ضدانقلاب و استکبار به نابودی این نظام و انقلاب نمی توان از  خطر نفوذ در این نهاد ارزشمند چشم پوشی کرد. اما براستی علت حساسیت انتخابات مجلس خبرگان در چیست؟
طیق اصل 108 قانون اساسی کشورمان «تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
از این اصل قانون می توان استنباط کرد که خبرگان یک نهاد مستقل است زیرا اگر این طور نبود این نهاد نیز باید مانند دیگر نهاد ها، وزارتخانه ها و... موظف می شد که آیین نامه های داخلی خود را در چارچوب قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی تدوین کند.
از طرفی مصوبات خبرگان رهبری نه تنها به بررسی نهایی شورای نگهبان نیاز ندارد، بلکه محتاج به تصویب و تایید نهایی رهبر انقلاب هم نیست. این در حالی است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تایید نهایی مقام رهبری نیازمند است.
حساسیت مسئولیت مجلس خبرگان و تاثیر عمیق و گسترده آن در سرنوشت نظام اسلامی و آینده آن، به حدی است که امام خمینی‏ (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی هشدار داده اند که «کوچک‏ ترین سهل‏ انگاری و مسامحه و کوچک‏ ترین اعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعیت از هواهای نفسانی که ممکن است این عمل شریف الهی را به انحراف کشاند، بزرگ‏ ترین فاجعه تاریخ را به وجود خواهد آورد.» 
رهبر انقلاب نیز به خوبی اهمیت خبرگان را تبیین فرموده اند که «اهميت انتخابات خبرگان - كه شايد هيچ كدام از انتخاباتهاي كشور به اين درجه از اهميت و حساسيت نباشد - در اين است كه با اين انتخابات، مردم افراد خبره‌ي مورد اعتماد خودشان را انتخاب مي‌كنند تا اينها آماده‌ي به كار باشند براي لحظه حساس فقدان رهبري در كشور. اين مجموعه مورد اعتماد ملت بايد بنشينند و با بصيرت كامل، رهبري را كه قادر بر اداي تكاليف رهبري مي‌دانند، انتخاب كنند و به مردم معرفي كنند.
اگر چنين جمعي در آن هنگام - يعني هنگامي كه كشور به تعيين رهبر احتياج پيدا كرده است، يا به خاطر اينكه رهبر قبلي از دنيا رفته است و يا خداي نخواسته از صلاحيت‌ها افتاده است، كه بايد رهبر ديگري را انتخاب كنند - حضور نداشته باشد و آماده‌ي به كار نباشد، آنچنان گرهي در دستگاه مديريت كشور به وجود خواهد آمدكه با هيچ سرانگشتي اين گره باز شدني نيست.
خصوصيت انتخابات رهبري اين است. كار مهم خبرگان در درجه اول، همين انتخاب است و در درجه‌ي دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، كه متوجه باشند و ببينند آيا صلاحيت‌ها در او باقي است؟ اين كار مهم مجلس خبرگان است. هيچ دستگاه ديگري در كشور وجود ندارد كه بتواند اين كار مهم را انجام بدهد و قانون به آن، چنين اجازه‌اي را داده باشد و چنين تكليفي را كرده باشد.
»
 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها