نمایش نمایش

شناسه : 25981910


عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی(ره) به رسم ٥٨ سال زندگی مشترک، امروز نیز هنگام صبحانه یاد ایشان را گرامی داشت.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها