نمایش نمایش

شناسه : 25883610


به منظور ترویج فرهنگ جهاد و ایثار و با هدف تجدید بیعت با شهداء، دکتر مهرداد بذرپاش از گنجینه ایثار و شهادت شهرستان اردکان بازدید کرد.

به گزارش عصر فرهنگ، به نقل از اردکان گویا؛ در این برنامه، بذرپاش عضو سابق هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از بخشهای مختلف گنجینه ایثار و شهادت شهرستان اردکان در جریان اقدامات صورت گرفته برای جمع آوری آثار بجا مانده از شهداء قرار گرفت.

وی با تشکر و قدردانی از تلاش های مسئولین این مجموعه ، گنجینه ایثار و شهادت اردکان را در نوع خود بی نظیر توصیف کرد و گفت: این گنجینه الگوی مناسبی برای راه اندازی در سایر نقاط کشور است.

در این بازدید، مسئولان گنجینه ایثار و شهادت شهرستان اردکان در خصوص نحوه راه اندازی این مجموعه ، جمع آوری و نگهداری آثار شهداء توضیحاتی را بیان کردند.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها