نمایش نمایش

شناسه : 33209812
در راستای خدمت رسانی به محرومین صورت گرفت؛


در ایام پر برکت ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی و درراستای خدمت رسانی به محرومین ، اهدا جهیزیه به زوج های جوان در راستای تشکیل یک خانواده گرم و ساده و ازدواج آسان ، توسط حوزه مقاومت بسیج امام علی(ع) صورت گرفت .

به گزارش عصر فرهنگ؛ به نقل از طنین خاتم؛ در ایام پر برکت ایام ا... دهه فجر انقلاب اسلامی و درراستای خدمت رسانی به محرومین ، اهدا جهیزیه به زوج های جوان در راستای تشکیل یک خانواده گرم و ساده  و ازدواج آسان ،  توسط حوزه مقاومت بسیج امام علی(ع) صورت گرفت .


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها