نمایش نمایش

شناسه : 25759767
یزد در سفر رهبر معظم انقلاب؛


تکیه امیر چخماق، حضور میلیونی مردم دارالعباده یزد در روز 12 دی ماه سال 86 را هرگز در تاریخ خود فراموش نمی کند.

 عصر فرهنگ،

 

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها