نمایش نمایش

شناسه : 24200012


در این حادثه که غروب امروز در محله شاه جهان آباد میبد رخ داد، یک مرد 60 ساله در قسمت حیاط یک منزل مسکونی به عمق 20 چاه فاضلاب سقوط کرد.

به گزارش عصرفرهنگ؛ به نقل از "میبدخبر"، در این حادثه که غروب امروز در محله شاه جهان آباد میبد رخ داد، یک مرد 60 ساله در قسمت حیاط یک منزل مسکونی در اثر تخریب دیواره و گلدانی چاه با فروکش کردن دهانه چاه به عمق 20 چاه فاضلاب سقوط کرد.

 مصدوم که خوشبختانه زنده مانده بود، پس از تلاشهای مامورین آتش نشانی از چاه دارای آب بیرون کشیده شد و به منظور انتقال به مراکز درمانی، تحویل عوامل اورژانس شد.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها