نمایش نمایش

شناسه : 24703069


زائران اعزامی به کربلا معلی برای حضور در مراسم اربعین، در ابتکاری جالب تصویر شهدای بهاباد را در پشت سر خود نصب کردند و به هرکدام به نیت یک شهید در مسیر اربعین قدم نهاد.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها