نمایش نمایش

شناسه : 25660726


مسئولین دانشگاه فرهنگیان یزد در اقدامی قابل تامل پوسترها و فضاسازی مربوط به سالروز نهم دی ماه و ضدیت با فتنه را از سطح این دانشگاه جمع آوری کردند.

به گزارش عصر فرهنگ، چنین اقدامی که در خلاف مشی قاطعانه رهبر انقلاب مبنی بر ضدیت با فتنه و همچنین شعارهایی نظیر آزادی بیان و تضارب آرا رخ می دهد باعث خشم دانشجویان انقلابی دانشگاه فرهنگیان یزد شده است.

 

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها