نمایش نمایش

شناسه : 24209256


چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، هیئت ورزش های همگانی و کمیته همگانی هیئت های ورزشی در 20 رشته ورزشی برگزارشد.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها