نمایش نمایش

شناسه : 21949294


پردیس افکاری که مدتی است به شبکه جم مهاجرت کرده تصویر کشف حجاب خود را منتشر کرد.

به گزارش عصر فرهنگ، سریال پیوستن برخی بازیگران بیکار سینما به شبکه جم و کشف حجاب آنها کماکان ادامه دارد.

در تازه ترین خبرها در این خصوص اخیرا تصاویر کشف حجاب پردیس افکاری در شبکه جم نیز منتشر شد.

گفتنی است چند روز قبل از پیوستن این بازیگر به شبکه جم، وی با مبرا کردن خود و طرح برخی اتهامات به همکاران خود در عرصه سینما و تلویزیون مدعی شده بود: افرادی مثل من که باندی ندارند و در مهمانی های شبانه شرکت نمی کنند، جای کار ندارند.

 

 

معمولا بازیگرانی که می خواهند به این شکبه ضدفرهنگی و ضدخانواده ایرانی بپیوندند ابتدا اتهاماتی را به بدنه سینما وارد می کنند تا حضور خود را در آن توجیه کنند.

پردیس افکاری مدتی است به شبکه جم مهاجرت کرده است.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها