نمایش نمایش

شناسه : 21571334


نبود امکانات در راهپیمائی روز قدس هم مانع خبرنگار خلاق صدا و سیمای استان یزد نشد.

به گزارش عصر فرهنگ،

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها