نمایش نمایش

شناسه : 33041791


پس از مدتها بارش برف در شهرستان میبد موجب سفیدپوش شدن چهره شهر شد.

به گزارش عصر فرهنگ؛ به نقل از میبد خبر، بارش برف در شهرستان میبد رخ دیگرگونه ای به چهره کویری میبد داد و مردم شادتر از گذشته روز برفی خود را آغاز کردند.

 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها