نمایش نمایش

شناسه : 32255090


دامداران و کشاورزان خاتم در اعتراض به صدور مجوز پروانه اکتشاف معدن برای شخصی غیر بومی تجمع کردند.Loading the player...فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها