نمایش نمایش

شناسه : 24984120
در راستای مدیریت بحران آب


شهردار خضرآباد گفت: با همکاری شورای شهر در راستای مدیریت بحران آب بازسازی و بهسازی قنات شهر خضرآباد انجام شده است .

به گزارش عصر فرهنگ، سید هادی حسینی در گفتگو با خبرنگار اشکذر خبر (اشکذر نیوز ) افزود: با توجه به اینکه ۷۰ درصد از آب آشامیدنی ساکنین خضرآباد از طریق همین قنات تامین می شود بازسازی و بهسازی قنات در دستور کارشهرداری و شورای شهر قرار گرفت تا ضمن ایزوله کردن کردن آب قنات در جهت مدیریت بحران از طریق جلوگیری از هدر رفتن آب اقدامی صورت گیرد.

وی تصریح نمود: تا کنون ۶۰۰ متر از مسیر قنات ذکر شده بازسازی ، بهسازی و ایزوله شده که به ازای هر مترمربع از قنات تقریبا ۳ میلیون ریال هزینه شده است.

شهردار خضرآباد خاطر نشان کرد: جهت جلوگیری از انباشته شدن آب دربرخی از قسمتهای قنات که منجر به آلودگی و هدر رفتن آب می شد گود برداری و ایزوله صورت گرفته است .

وی افزود: با ایزوله کردن مسیر عبور آب از قنات از آلودگی های آب و بیماری های ایجاد شده در سال های گذشته جلوگیری و آب شرب سالم در اختیار ساکنان خضرآباد قرار می گیرد.


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها