نمایش نمایش

شناسه : 23386424
طنز/هادرباش؛


اینکه 14- 15 نفر در ساعت اداری کار و ارباب رجوع را رها کنند نشان از توان مدیریتی بالای مدیر کل دارد. یعنی 15 نفر می توانند در یک اداره کار نکنند و اتفاق خاصی هم نیافتد.

 عصرفرهنگ؛ به نظر حضرت جنابمان باید از مدیر کل نهاد کتابخانه های یزد تقدیر به عمل آورد. چرا؟
اولاً؛ چون هر چقدر هم کم کاری کرده باشد به پای بقیه مدیر کل هایی که در این چند ساله از آنها تقدیر شد نمی رسد و همانطور که میدانیم تبعیض آن هم در دولت اعتدال روا نیست.
ثانیاً؛ اینکه در دوران تعطیلی کارخانه ها، بیکاری کارگران، گرانی، تورم، رکود و خلاصه وضعیت قاراش میش کنونی بتوان باعث شادکامی عده ای ولو کم آن هم همکار شوی خودش خیلی خوب است. مخصوصاً که یک تیر و دو نشان هم شده، هم از رنج کار فرار کرده اند هم با خریدن کیک و احتمالاً کادو و خواندن سرود «بیا شمعا رو فوت کن» خود را در دل خانم مدیر کل جا کرده اند.
ثالثاً؛ اینکه 14- 15 نفر در ساعت اداری کار و ارباب رجوع را رها کنند نشان از توان مدیریتی بالای مدیر کل دارد. یعنی 15 نفر می توانند در یک اداره کار نکنند و اتفاق خاصی هم نیافتد. البته با علم به کاردانی ایشان عرض کنم که اگر عین 250 کارمند نهاد کتابخانه ها هم برای عرض تبریک می آمدند آب از آب تکان نمی خورد.
رابعاً؛ نشستن مداوم بسیار مضر است. اینکه کارمندان یک مدت هم بلند شوند دست بزنند (فقط دست) برای سلامتی شان هم مفید است.
در پایان توصیه می شود بقیه مراکز دولتی هم از فواید برگزاری جشن تولد در ساعت اداری بهره ببرند و در این مسیر حتما از تجربیات مدیر کل نهاد کتابخانه ها و فرماندار اردکان استفاده کنند. البته برگزاری کنسرت و برداشتن کلاه به احترام برگزار کنندگان، سرو کباب برگ و شیشلیک برای پذیرایی از مهمانان هم از دیگر کارهای تائید شده است که می تواند چاشنی این جشن ها باشد.
ضمناً مجتمع «هادِر باش و کارمندان» آماده برگزاری هرگونه جشن تولد و عزاداری در محل به همراه کلیه خدمات جانبی می باشد.






فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها