نمایش نمایش

شناسه : 25112831
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد تاکید کرد


سردار فتوحی با اشاره به تمدید تحریم های ایران گفت: اگر نمایندگان سنای آمریکا همگی به اتفاق تحریم ده ساله ایران را تمدید کردند، ما هم همان ملتی هستیم که سال 57 یک دل و یک صدا شاه را از ایران بیرون کرده و در سال 58 به اتفاق، به نظام مقدس جمهوری اسلامی رای دادند.

به گزارش عصر فرهنگ، فرمانده سپاه الغدیر یزد در جمع ورزشکاران بسیجی استان اظهار داشت: ورزشکاران همانطور که حضرت علی(ع) در جنگ احزاب به پیامبر اقتدا کرد  و عمر بن عبدود را به هلاکت رساند در همه عرصه ها به رهبر انقلاب اقتدا کرده و و عمر های زمان خود را با اشاره رهبری به خاک می افکنند.

سردار اکبر فتوحی با اشاره به تمدید تحریم های ایران گفت: اگر نمایندگان سنای آمریکا همگی به اتفاق تحریم ده ساله ایران را تمدید کردند، ما هم همان ملتی هستیم که سال 57 یک دل و یک صدا شاه را از ایران بیرون کرده و در سال 58 به اتفاق، به نظام مقدس جمهوری اسلامی رای دادند.

وی خطاب به سردمدارن آمریکا اعلام کرد: به آمریکا یادآور می شویم ما ملتی هستیم آن زمانی که دنیا خیال می کرد آمریکا ابر قدرت است بینی تو را به خاک مالیدیم. چه برسد به الان که ابهت آمریکا در دنیا شکسته است.

 


 


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها