نمایش نمایش

شناسه : 25150978
وزارت علوم شرمسار نیست؟


در آستانه روز ۱۶ آذر در اقدامی عجیب از سوی مسئولان، باوجود در خواست‌های قانونی، مجوز سخنرانی حمید رسایی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سوی دانشگاه‌های آزاد اراک و صنعتی اراک صادر نشد و این برنامه لغو شد.

به گزارش عصر فرهنگ، در آستانه روز ۱۶ آذر در اقدامی عجیب از سوی مسئولان، باوجود در خواست های قانونی، مجوز سخنرانی حمید رسایی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سوی دانشگاه های آزاد اراک و صنعتی اراک صادر نشد و این برنامه لغو شد.

طبق روال هر سال و با فرا رسیدن ۱۶ آذر تشکل های دانشجویی با دعوت از سخنران های سیاسی اقدام به برگزاری و پاسداشت روز دانشجو بر مبنای موضوع اصلی آن یعنی استکبار ستیزی اقدام می کنند که متاسفانه امسال نیز برخی مسئولان در اجرای برنامه های تعدادی از تشکل های انقلابی سنگ اندازی می کنند.

خبرگزاری دانشجو


فرهنگی فرهنگی

جدیدترین ها جدیدترین ها